Kenyon College
 

Artist Interview with Mia Halton ’73